Máme skúsenosti v oblasti dovozu a distribúcie zdravotníckych pomôcok.

invalidný vozík

Mechanické invalidné vozíky

Pre každý invalidný vozík je dostupná široká paleta príslušenstva a každý si môže vytvoriť svoj individuálny invalidný vozík. Ponúkame príslušenstvo k invalidným vozíkom...čítaj ďalej
matrac

Antidekubitné matrace a vankúše

Pasívny antidekubitný obojstranný matrac. Je vhodný na prevenciu až stredný stupeň rizika vzniku dekubitov. Možnosť výroby atypického rozmeru ...čítaj ďalej
schodisko

Život bez bariér

Potrebujete prekonať výškové, schodiskové a iné bariéry? V tomto prípade Vám vieme zabezpečiť individuálny prístup z hľadiska komplexného poradenstva a tým nájsť optimálne riešenie podľa Vašich potrieb...čítaj ďalej

O nás

Firma MP – Medlife, s.r.o. vznikla na základe skúseností v oblasti dovozu a distribúcie zdravotníckych pomôcok. Našim cieľom je poskytovanie produktov a služieb ťažko zdravotne postihnutým osobám.
V našej ponuke nájdete zdravotnícke pomôcky na prekonanie alebo zmiernenie ťažkého zdravotného postihnutia, ortopedické a rehabilitačné pomôcky.
Informačný a poradenský servis je samozrejmosťou.

poradenstvo
Ako sa dá získať invalidný vozík alebo zdravotnícka pomôcka?

Platba v hotovosti

Z hľadiska finančných možností ťažko zdravotne postihnutých osôb je tento spôsob získania invalidného vozíka alebo zdravotníckej pomôcky najmenej využívaný. Možnosťou v tomto prípade je finančná pomoc od rôznych sponzorov.

Lekársky predpis

Lekársky predpis (lekársky poukaz) Vám vystaví odborný lekár poskytujúci zdravotnú starostlivosť v oblasti fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia. Určité zdravotnícke pomôcky Vám môže predpísať ortopéd a neurológ. Zdravotnícke pomôcky sú čiastočne alebo plne hradené zdravotnou poisťovňou, každá pomôcka má svoj kód, ktorý je vedený v zozname zdravotníckych pomôcok vydaného Ministerstvom zdravotníctva.
Niektoré zdravotnícke pomôcky (invalidný vozík, antidekubitný matrac) podliehajú schváleniu revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.
Nárok na novú zdravotnícku pomôcku máte po uplynutí doby určenej alebo sa pomôcka vydáva jednorazovo.

- Na mechanický invalidný vozík a antidekubitné matrace máte nárok raz za 5 rokov
- Na elektrický invalidný vozík máte nárok raz za 7 rokov
- Na elektrické polohovateľné lôžko máte nárok raz za 10 rokov
- Pomôcky uľahčujúce osobnú hygienu sa vydávajú jednorazovo

Poskytnutie finančného príspevku na kompenzáciu zdravotného postihnutia od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

Výška príspevku na kúpu pomôcky môže byť maximálne 8 630,42€. Príspevok na kúpu druhého mechanického vozíka je maximálne 1 659,70€. Pri kúpe druhého elektrického vozíka je maximálna výška príspevku 4 979,09€.

Pre získanie zdravotníckej pomôcky je potrebné podať žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Špecifický prípad je žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na druhý invalidný vozík, kde je podmienka vlastniť prvý invalidný vozík predpísaný odborným lekárom a schválený revíznym lekárom príslušnej zdravotnej poisťovne.

Po odovzdaní žiadosti a potrebných dokladov Vás bude Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny informovať o schválení a výške finančného príspevku

V prípade otázok alebo poskytnutia podrobnejších informácií
nás neváhajte kontaktovať.

MP – Medlife, s.r.o.
Hollého 508/12, 922 03 VRBOVÉ
IČO: 50 690 761
DIČ: 2120422909

Okresný súd Trnava, vložka č.: 39130/T Oddiel: Sro

KONTAKT
Mail: info@mp-medlife.sk
Telefón: +421 908 816 194
Mobil: +421 903 209 754

© 2017 mp-medlife
created fortyer.sk